Wydawnictwo IBS jest jednostką organizacyjną Instytutu Badań Seksualnych, której zadaniem jest realizowanie zadań wydawniczych. Działalaność wydawnicza Instytutu obejmuje dwie główne dziedziny: 1) wydawanie publikacji naukowych, 2) wydawanie publikacji popularno-naukowych.


WYDAne publikacje


Jerzy Adam Kowalski -Homo eroticus. Jak narodziła się ludzka seksualność″, Opole 2011.

(str. 304, 22 ilustracje, bibliografia)

Jest to książka o charakterze popularno-naukowym, przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką seksualności człowieka. Przedstawia w żywym, eseistycznym stylu światowy stan wiedzy naukowej dotyczącej sposobów kształtowania się współczesnej postaci życia seksualnego człowieka, poczynając od naszych ewolucyjnych przodków, poprzez różne historyczne formy ludzkie, aż do człowieka współczesnego. Autor z sięga po wiedzę z zakresu paleoantropologii, archeologii i historii, antropologii społecznej, psychologii. Poza prezentacją w przystępnej formie wyników najnowszych badań naukowych autor dokonuje krytycznej oceny niektórych koncepcji, proponując niekiedy własną interpretację faktów oraz niekonwencjonalne spojrzenie na niektóre z powszechnie przyjętych twierdzeń.

 

Zakup książki: bezpośrednio w naszym Wydawnictwie - strona transakcyjna.


 Homo erot ebook okladkaJerzy Adam Kowalski - Homo eroticus: Jak narodziła się ludzka seksualność″, Opole 2011.

(e-book, str. 304, 22 ilustracje, bibliografia)

Jest to wersja elektroniczna wyżej popisanej książki. Poprawiono błędy i pomyłki, jakie zawiera wersja tradycyjna książki, a niektóre fotografie i wykresy są w wersji barwnej. 

 

 

Zakup książki: bezpośrednio w naszym Wydawnictwie - strona transakcyjna.


Origins homosexuality OkladkaJerzy Adam Kowalski - „The origins of homosexuality emancipation″, Opole 2015.

(Amazon Kindle Edition, ilustracje barwne, bibliografia)

 W książce autor w syntetyczny sposób dokonuje przeglądu dziejów emancypacji homoseksualizmu od czasów starożytnych do czasów współczesnych i próbuje dociec, jakie główne czynniki społeczne i ekonomiczne powodowały liberalne lub represyjne podejście do zjawiska homoseksualności. 

 

 

 Zakup książki: platforma Amazon Kindle Edition